Vážení signatáři,

jak jsme proklamovali v předešlém emailu, podařilo se nám s autory deklarace udržitelnosti na doméně https://www.architects-for-future.cz/ spojit síly, doplnit body, které nám obsahově chyběli v porovnání s druhým textem a upravit úvodní preambuli. Chceme tuto verzi podpořit, abychom mohli přejít k hlubší debatě o jejím obsahu a souvislostech a Vás bychom rádi požádali o totéž. Budeme rádi, pokud svým podpisem podpoříte výše odkazovanou verzi, pomůžete nám s šířením jejího poselství mezi své kolegy a zapojíte se do širší mezioborové debaty, kterou bychom rádi odstartovali 26.11. pod záštitou ČKA v rámci platformy Otevřený think tank architektů:


OTTA – ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ V SOUVISLOSTI S KLIMATICKOU ZMĚNOU A ÚBYTKEM BIODIVERZITY

Jak obsáhlý je problém v současnosti a jaké jsou jednotlivé způsoby přemýšlení o něm v širších souvislostech? Diskutuje se řada přístupů a tak se spolu pokusíme projít klíčové otázky a témata v různých měřítcích. Cílem je otevření širší mezioborové debaty, která je pro nalezení a rychlou implementaci potřebných kroků nezbytná, jak v odborné tak společenské sféře. Za Centrum pasivního domu pak bude prezentován současný stav navrhování úsporných domů a možností přírodních materiálů, plány na kulaté stoly pro architekty, úředníky a developery. Zároveň budou prezentovány některé příklady ze zahraničí, zejména Vídně, kde se lze v mnohém inspirovat.
KDY: 26. 11. 2019, 13:00 – 16:00
KDE: sídlo ČKA, Josefská 34/6, Praha 1


Sloučením deklarací byly provedeny tyto úpravy na stránkách Architects-For-Future.cz, věříme, že jsou plně v souladu s původním záměrem:


ÚPRAVA PREAMBULE

Po desítkách tisíc let se naše civilizace vyčlenila z ekosystému planety a významně přispívá ke změně rovnováhy klimatu i ztrátě biodiverzity. Nezbývá než si znovu uvědomit, že jsme stále součástí jednoho ekosystému a že naše šance na přežití spočívá v přijetí cirkulárních principů a využití všech novodobých vymožeností techniky. Velký potenciál představuje stavebnictví, které je původcem téměř 40 % globálních emisí oxidu uhličitého (CO2). Jeho významný vliv na změny klimatu bezprostředně souvisí s dopadem na naše životy

DOPLNĚNÍ BODŮ
  • / Zrychlit změny ve stavebním odvětví směrem k udržitelnému rozvoji a aktivně spolupracovat s vedoucími představiteli na zařazení změn do strategických dokumentů státu.
  • / Zveřejnit a vyžadovat dodržování zásad přispívajících ke zpomalení probíhajících klimatických změn, aktivně zviditelňovat dosažené úspěchy.
  • / Upřednostňovat používání stavebních materiálů a potřebných technologií s ohledem na jejich celoživotní cyklus, uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí.Děkujeme za pochopení a podporu i v budoucích krocích k naplňování těchto cílů…

Jan Soukup, Marek Dohelský

případný kontakt: info@deklarace2020.cz